Hjem Nyheter Norge Politiet om utenlandske kriminelle: «Høyt tall, sammenlignet med resten av befolkningen»

Politiet om utenlandske kriminelle: «Høyt tall, sammenlignet med resten av befolkningen»

INNENRIKS: I tidsrommet 2011–2012 ble over 2 000 kriminelle utlendinger utvist fra Norge. Mange kommer tilbake for å begå ny kriminalitet og majoriteten av innsatte på Oslo-arresten er ikke-vestlige uten tilknytning til Norge. Kripos erkjenner at «kriminalitetsbildet i Norge er preget av økt globalisering».

politi_ny

En rapport fra Politidirektoratet viser at mellom 2011 og 2012 ble totalt 2 135 utlendinger utvist fra Norge. Av hva politiets straffesakssystem har registrert, skal disse tilsammen ha forårsaket 18 105 anmeldelser, altså ble hver enkelt av dem anmeldt 8,5 ganger i snitt. Fagdirektør Atle Roll-Matthiesen i Politidirektoratet opplyser om at «de har begått veldig mye vinningskriminalitet, en god del narkotikakriminalitet, klare innslag av grove sedelighetsforbrytelser, og mye vold».

I rapporten kan man lese samtlige lovbrudd som ble begått av de straffedømte, deriblant:

– 1 334 narkotikalovbrudd som resulterte i dom
– 94 voldtekter som ble anmeldt, hvorav 58 av forholdene endte med dom
– 100 av dem ble dømt for kjøring i ruspåvirket tilstand
– 3149 forhold av grove tyverier som resulterte i dom

Av de totalt 18 105 sakene som er registrert, resulterte 9 561 av dem i dom, og 2 880 i forelegg.

Et utvalg utenlandske kriminelle som Politidirektoratet har analysert og regnet på, kostet i gjennomsnitt 824 370 kroner hver – og da er det ikke tatt hensyn til kostnadene den registrerte kriminaliteten fikk for ofrene og samfunnet, og heller ikke kostnadene med å sende de ut av landet. I rapporten blir den totale prislappen for perioden på to år på nesten to milliarder kroner.

Politiinspektør Vegard Rødås i Oslo politidistrikt opplyser om at de aller fleste som sitter i sentralarresten i Oslo, kommer fra Vest-Afrika, Nord-Afrika eller Øst-Europa. 60 prosent av dem er utenlandske kriminelle uten tilknytning til Norge. Til dette kommenterer han at det er et høyt tall, «spesielt når man sammenligner det med befolkningen forøvrig».

Om de nevnte 2 135 utlendingene som har blitt dømt for grov kriminalitet, forteller Rødås også at «mange kommer tilbake for å begå ny kriminalitet, selv om de har fått innreiseforbud». Når han blir spurt hvorfor, svarer han at «det er en kalkulert vurdering de tar. De tenker kanskje at muligheten for gevinst er større enn risikoen for å bli tatt».

Ifølge Kripos er kriminalitetsbildet i Norge «preget av økt globalisering som har medført en tilstrømming av utenlandske kriminelle aktører og nettverk, og utenlandske kriminelle grupper er i stadig økende grad involvert i organisert kriminalitet».

Kilde:
2000 utlendinger ble anmeldt 18.000 ganger