Hjem Nyheter Norden Helsinki lagmannsrett dømmer fem personer etter hakekorsmarsj

Helsinki lagmannsrett dømmer fem personer etter hakekorsmarsj

FINLAND Det var i 2018 at den nasjonale uavhengighetsdemonstrasjonen «For frihet» valgte å marsjere med hakekorsbannere i stedet for den forbudte Tyr-runen. Til tross for at hakekorset er et lovlig symbol i Finland, er fem personer nå dømt for «hets mot folkegruppe».

Bilde fra uavhengighetsdagsmarsjen i Helsinki i 2019, like før politiet stjal flaggene.
Foto: Nordfront.

De juridiske etterdønningene av 2018-utgaven av demonstrasjonen «For frihet», som hvert år arrangeres i den finske hovedstaden Helsinki i forbindelse med uavhengighetsdagen, pågår fortsatt. I 2018 valgte arrangørene å marsjere med hakekorsbannere, da hakekorset som symbol er lovlig i Finland, mens Den nordiske motstandsbevegelsen og dens symbol Tyr-runen er forbudt.

Til tross for dette valgte politiet plutselig å angripe demonstrasjonen og konfiskere flaggene med makt. Fem personer endte også med å bli mistenkt for «hets mot folkegruppe», men ble frikjent i tingretten med den begrunnelse at hakekorset ikke er forbudt etter finsk lov.

Statsadvokat Raija Toiviainen varslet allerede før frifinnelsen i tingretten at hun ville anke den. Hennes etterfølger Mikko Männikkö har overtatt saken og forfulgt den i lagmannsretten sammen med spesialetterforsker Krista Mannerhovi.

Rettssaken ble holdt i mai i fjor, der Seppo Kujula fra politiets operative ledelse begrunnet politiets inngripen med at den av uklare grunner var basert på svensk snarere enn finsk lovgivning.

– Vi så faktisk på svensk lovgivning da vi tok avgjørelsen, sier Kujula om den voldsomme konfiskeringen av flaggene.

Nesten ett år senere har Helsinki lagmannsrett nå valgt å omgjøre tingrettens dom og dømme alle tiltalte for tankeforbrytelser. Lagmannsretten kjøper fullt ut aktors linje om at det er rimelig å foreta en «svensk» nytolkning av hatytringsloven.

Dommen kommer også til tross for en pågående debatt i Finland om forbud mot hakekorset, som også er nevnt i dommen. De skriver også at det er åpenbart at Den nordiske motstandsbevegelsen, som er forbudt, arrangerte demonstrasjonen, til tross for at en privatperson stod oppført på demonstrasjonstillatelsen, og mener at dette «forsterker hatbudskapet» med hakekorset.

Dommen hevder også at det var en «innvandrerfiendtlig» demonstrasjon og velger å fullstendig ignorere det faktum at arrangørene både før og under marsjen tydelig erklærte at de protesterte mot det finske rikspolitiet og de finske politikerne som ønsket å forby Motstandsbevegelsen.

De tiltalte mennene ble alle dømt til mellom 50 og 75 dagsbøter, noe som for noen av dem betydde drøye bøter. En av de tiltalte er dømt til å betale tilsvarende 23 000 kroner.

I tillegg måtte alle betale 100 euro «i solidaritet med staten» fordi en rekke politibetjenter måtte ta fri fra jobb for å vitne i rettssaken.

En av de dømte mennene sier til Nordfront at de vil anke dommen til Høyesterett, som ventes å ta saken til behandling fordi det er første gang noen er dømt for en tankeforbrytelse på grunn av et lovlig symbol.