Hjem Artikler Leserinnlegg Masseinnvandring – en biologisk trussel

Masseinnvandring – en biologisk trussel

2

MASSEINNVANDRING En politikk om åpne grenser og fri innvandring frakter sykdommer til havnen.

Bak utopien av flerkulturelt fellesskap og en verden uten grenser, skjuler det seg biologiske trusler.

Partileder Karin Andersen (SV) forlangte i en uttalelse til NRK at «alle vestlige land må ta ansvar for den nye situasjonen mange flyktninger er i».

– Norge må øke antall kvoteflyktninger og ta imot flere, sier Andersen til NRK. Begrunnelsen hun legger til er maktskiftet i Afghanistan.

Organisasjoner ber Norge ukritisk åpne grensene for afghanere

Henriette Westhrin, Norsk Folkehjelp. Foto: Eirik Sundt (CC BY 2.0)

Organisasjoner som «Norsk Folkehjelp» ber Norge ukritisk åpne grensene for afghanere som rømmer hjemlandet.

Generalsekretæren i Norsk Folkehjelp og tidligere SV-politiker, Henriette Westhrin, befalte i en pressemelding at «Norge har i likhet med resten av Europa et moralsk ansvar for å bistå i relokaliseringen av evakuerte afghanere».

Organisasjonen «Unicef Norge» jobber for en gjenforening av familiene til de afghanske barna som ble smuglet ut av Afghanistan av norske utleiesoldater da de nylig evakuerte landet.

Kristin Oudmayer, Unicef Norge. Foto: Arnfinn Petterson (CC BY-SA 4.0)

Direktør for Barns rettigheter og bærekraft i Unicef Norge og forfatter, Kristin Oudmayer, sier i en pressemelding på deres hjemmeside at norske myndigheter må «sørge for en raskest mulig gjenforening med familiene, samt gi best mulig beskyttelse her og nå. Det betyr at barnas identitet blir beskyttet her i Norge, og i utlandet. Gjenforeningsstedet bør da være det som er til barnets beste».

Mellom linjene kan det tydes til at gjenforeningene innebærer det å måtte fly familiene til Norge, da hun videre sier at «Afghanistan nå står midt i en trippel krise hvor volden eskalerer».

Den dødelige sykdommen polio brer seg i Afghanistan

Unicef Norge skriver lengre nede i den samme pressemeldingen at de samtidig håper på å kunne sette inn ekstra ressurser for å ta opp kampen mot den dødelige sykdommen polio, og at «Afghanistan er et av kun to land som fortsatt kjemper mot sykdommen». I kjølvannet av Talibans maktovertakelse av Afghanistan, ventes det bølger av nye flyktningestrømmer til Europa.

Westrin i «Norsk Folkehjelp» propagerer videre for at Norge «tar en offensiv rolle i arbeidet med å arbeide fram en koordinert innsats for å komme fram til løsninger for flyktninger som trenger beskyttelse» og at «per i dag finnes ingen sikker og lovlig måte å komme seg til Europa for mennesker med beskyttelsesbehov».

Med andre ord er beskyttelsesbehovet til verdens enorme befolkning langt viktigere enn beskyttelsesbehovet og grensevernet til Norges befolkning mot trusselen om importering av bærere av potensielt dødelige sykdommer til vårt land.

Tuberkulose i Tromsø

Den 30. juni kunne man lese om en elev i Tromsø som ble sendt til behandling på sykehus for den smittsomme bakterieinfeksjonen lungetuberkulose, der hele 90 personer ble regnet som nærkontakter til personen, blant annet medelever og familie.

Ved spørsmål på hvor smitten kom fra i dette tilfellet, nektet kommuneoverlegen i Tromsø Trond Brattland å uttale seg om det annet enn at «de ikke ville gå ytterligere inn på det». Men videre poengterte han at «sjansen for å bli syk av tuberkulose i Norge er liten». At tuberkulose er sjeldent i landet vårt, enn så lenge.

Akershus Universitetssykehus oppgir derimot at det regnes med at så mye som en tredjedel av verdens befolkning er smittet av tuberkulose.

Helsebibliotekets offentliggjorte Legevakthåndbok for leger i vakt oppgir at det i Norge oppdages omkring 300–400 nye tilfeller hvert år, og at de fleste tilfellene «er hos innvandrere født i land med høy tuberkuloseforekomst». Det nevnes også at «antibiotikaresistens er et stort problem»:

Skjermbilde: Helsebibliotekets Legevakthåndbok

Åpne grenser og fri innvandring – for en hver pris?

Midt oppi en «global pandemi» visstnok så alvorlig at europeere og skandinavere ikke får besøke sine egne familier og bekjente innenlands, blir fremmede folkeslag skipet og flydd inn til det nedstengte Europa og Norden ukritisk og hensynsløst, kraftig propagert og i regi av en rekke nasjonale og internasjonale «hjelpeorganisasjoner» og mediaselskaper. De biologiske truslene folkeutbyttet utgjør overfor europeiske folkeslag skyves blankt til side.

Vårt lands sittende regjering har hittil satt noe brems på inntaket for Norges del, med nytt stortingsvalg ville det sannsynligvis blitt en politisk kruttønne om regjeringen hadde åpnet slusene for massiv innvandring fra blant annet Afghanistan.

Ny regjering – økt innvandring?

Med nyvalgt sosialdemokratisk statsminister og venstresiden tungt innvalgt på tinget, kan det norske folk belage seg på et nytt stort pådriv om å åpne uhemmet grensen for massiv innvandring av totalt fremmede folkeslag lik vi har sett hos det sosialdemokratiske og ultraliberalistiske Sverige.

Den nordiske motstandsbevegelsens politikk

Den nordiske motstandsbevegelsens politiske program «Vår vei» punkt 1 tar for seg organisasjonens standpunkter i forhold til masseinnvandringen, der man blant annet kan lese at

Masseinnvandringen er et gigantisk demografisk problem, og vil på sikt lede til at vi blir minoriteter i våre egne nasjoner. En mer restriktiv innvandringspolitikk vil kun utsette problemene.

I programmets punkt 6 kan man lese om organisasjonens standpunkter til naturvern, blant annet at

Felles for alle de ideologier og systemer som aksepteres av de styrende i dag, er at de i sitt fundament fornekter naturen eller på noen måte anser at mennesket står over den. Såvel flerkultur, som den grenseløse kapitalens rovdrift på naturens ressurser, er forbrytelser mot den naturlige orden, og vil straffes hensynsløst på det tidspunktet naturen slår tilbake.

I forhold til biologisk mangfold, kan man lese at

Gjennom å erkjenne at mennesket er en del av naturen må vi også innse at mennesket ikke kan være et unntak hva gjelder naturens lov om biologisk mangfold. Intet grønt parti kan støtte «flerkultur», da denne folkemordsideologi er motsetningen til biologisk mangfold og evolusjonær utvikling. Vi fremmer en verden av frie nasjoner hvor rasene lever adskilte, men hvor de allikevel kan samarbeide, og hvor hvert folkeslag og hver rase kan utvikles etter sine egne forutsetninger og i samklang med den naturlige orden. Masseinnvandring, «flerkultur» og tvangsintegrasjon må knuses slik at jordens mangfold kan overleve.
Den nordiske motstandsbevegelsen ser alvorlig på invasjoner av fremmede arter som på unaturlig vis har etablert seg i den nordiske naturen, ettersom disse utgjør en formidabel trussel mot både befolkningen, økosystemet og det biologiske mangfoldet.

Organisasjonens program «Vår vei» kan både kjøpes i papirutgave fra Greenpilled.com eller lastes ned gratis som PDF-fil HER.

Delta i debatten

Les retningslinjene for kommentarfeltet HER.
Abonner
Bli varslet om
guest
2 Comments
eldste
nyeste flest stemmer
Inline Feedbacks
Vis alle innlegg
Ganz von Selbst
Ganz von Selbst
1 år siden

Folkesjel er ikke bare «poetiske symbol», men helt konkret åndelig vesen som styrer sin geografisk område og folket, derfor fremmedinnvandring er mye mer enn «biologi». Men nordisk Folkesjel skall slå tilbake med all nødvendighet hvis her i Norden finnes nok klar tenkende og modige individer.

Proverbs 26:11
Proverbs 26:11
1 år siden

Hvorfor er vi slik på vakt mot «fremmede arter» som feks brunsneglen og kongekrabben, samt pukkellaksen og mange slags planter? Noen slike arter kan jo utnyttes næringsmessig og økonomisk, mens andre vil vi helst bli kvitt, noe som fort blir umulig når de først har etablert og spredt seg. Bør vi ikke tenke på samme måte mht fremmede raser, som somaliere og afghanere, bl.a? De kan ikke nyttes til noe og er kun til belastning, men når de har etablert og spredt seg er det bortimot umulig å bli kvitt dem… Det er mye bedre å hindre import enn å… Les mer »