Hjem Verdensanskuelse Nasjonalsosialisme Nasjonalsosialismen og naturlovene

Nasjonalsosialismen og naturlovene

IDEOLOGI Naturlover – hva er det?

SAM_00591232-640x294

Enkelte kan si at dette er et samlende begrep vi anvender oss av for å beskrive hvordan verden er skapt. Vi tillegger de naturlovene som vi har oppfattet på alle områder; innen fysikk, innen biologi og moral. Naturens lover finnes i vårt indre, som instinkter, sunn fornuft og logisk tenkning. Eksempel på dette kan være at to personer av samme kjønn ikke kan forplante seg og derfor heller ikke skal forsøke å gjøre dette.

Mennesket er unikt i det aspektet at det har en høyere intelligens en de øvrige artene på planeten, men ironisk nok så er mennesket også den eneste skapning som er kapabel til å ødelegge planeten gjennom å bryte imot naturens lover. Dessverre har altfor mange mennesker mistet kontakten med sitt indre i denne forvirrende materialismens tidsalder, noe som gjør at visse mennesker bevisst eller ubevisst bryter imot disse lover. Når dette skjer slår ofte naturen tilbake. Et eksempel på dette kan være HIV som i veldig høy utstrakning kun smitter de som bryter imot naturlovene eller de stakkarer som bli utsatt for de som har gjort det.

Et annet aspekt som får folk til å sette spørsmålstegn ved disse lover er relativismens gjennomslagskraft i samfunnet. Relativismen er skapt av naturens fiender og bidrar til at folk taper moral og følelsen for hva som er rett og galt, og i stedet lærer seg at det ikke finnes noe godt eller ondt – at alt er relativt. Slik blir også naturlovene relative. Når disse relativiseres så kan argumenter som «hadde det vært imot naturens lov å blande raser så hadde vi ikke kunne gjort det rent fysisk – da hadde naturen forhindret det» dukke opp.

Vi er som sagt mennesker, med alt hva det innebærer. Naturen har gitt oss muligheten til å føle hva som er rett og galt. Vi har muligheten til å ødelegge jorden med atomvåpen i morgen. Betyr dette da at det skulle være riktig å gjøre det? Betyr det da at naturens lover ikke eksisterer fordi om naturen hadde valgt at jorden skulle overleve så hadde hun ikke gitt oss muligheten til å ødelegge oss selv? Nei, naturens lover finnes i oss. Visse kan man bryte, men for et friskt menneske i kontakt med sitt indre er det moralsk umulig å bryte de. Vi vet at hvis vi slipper hundre atombomber i morgen så utsletter vi alt liv på jorden. På samme måte, unnviker vi raseblanding fordi vi vet at det er moralsk feil og at forplantning med andre raser leder til et avkom som ofte er et dårligere produkt enn både moren og faren. Det blir da også lett at som følge av dette spørre hvordan vi nasjonalsosialister, som strever etter et liv etter naturens lover, egentlig vil at samfunnet og verden skal se ut. Vil vi gå tilbake til steinalderen og ta livet av all teknologi, ettersom dette ikke er naturlig? Nei, for husk, naturen har også gitt os muligheten til å skape alle disse oppfinnelsene. Det hele er altså en balansegang, der moral, etikk og samvittighet får veilede oss fremover samtidig som vi anvender oss av de krefter vi naturlig har blitt begavet med for å skape en bedre verden.

Nasjonalsosialismen er helt enkelt naturlovene tilpasset for det moderne mennesket. Dermed kommer den sanne nasjonalsosialismen alltid forankres i takt med at mennesker forandres, men i bunn og grunn kommer naturens lover alltid bestå og forbli de samme. Nasjonalsosialismen er derfor også den eneste verdensanskuelsen som i lengden kan sikre menneskehetens overlevelse, uten å hemme menneskets fremtidige utvikling. Å ta avstand fra nasjonalsosialismen innebærer således et hån mot naturen som har gitt oss liv, og mot fremtidige generasjoner som skal arve planeten.