Hjem Historie Dagens historiske Savitri Devi

Savitri Devi

HISTORIE Den 30. september ble den nasjonalsosialistiske filosofen og forfatteren Savitri Devi født.

1

Maximiani Julia Portas, også bedre kjent som Savitri Devi, ble født i Lyon i Frankrike den 30. september 1905. Hennes far var en fransk statsborger av gresk og italiensk herkomst, mens hennes mor var engelsk. Fra barndommen av og gjennom hele sitt liv, var hun en lidenskapelig talsmann for dyrs rettigheter.

Etter å ha studert filosofi og kjemi ved universitetet i Lyon, hvor hun oppnådde to mastergrader i tillegg til en doktorgrad i filosofi, reise hun til Hellas for å undersøke legendariske ruiner. Her ble hun kjent med Heinrich Schliemanns oppdagelse av hakekorset i Anatolia. Hennes konklusjon var at antikkens Hellas var av arisk opprinnelse. To av hennes første bøker var doktoravhandlinger angående dette temaet.

2I 1928 gjorde hun avkall på sitt franske statsborgerskap og ble gresk statsborger. Det var under en katolsk pilgrimsferd til Palestina i 1929 at hun bestemte seg for å bli nasjonalsosialist, og i 1932 reise hun til India på søken etter en hedensk arisk kultur. Etter å ha formelt konvertert til hinduismen tok hun navnet Savitri Devi som betyr “solstråle gud” på sanskrit. I India ble hun politisk aktiv og var en åpen kritiker den jødisk-kristne innflytelsen i landet. Hun skrev blant annet boken «A Warning to the Hindus» fra 1936 hvor hun argumenterte for hinduistisk nasjonalisme og uavhengighet, i tillegg til motstand mot spredning av islam og kristendom i India. Gjennom 1930-årene distribuerte hun tyskvennlig propaganda og var aktiv i politisk arbeid mot den britiske okkupasjonen av India. Hun var også involvert i spaning og etterretning for aksemaktene gjennom hele krigen. I 1940 giftet Devi seg med indisk nasjonalist som var redaktør for den pro-tyske avisen New Mercury, og som senere kom til å bli utgiver av det meste av hennes bøker. Ekteskapet ble først og fremst inngått for å forhindre deportasjon eller internering; de fikk ingen barn og de skal aldri ha delt seng sammen.

devi3

Etter krigen reise Savitri Devi til Europa hvor hun besøkte en rekke forskjellige land og stiftet forbindelse og vennskap med nasjonalsosialist-sinnende personer, deriblant svenske Sven Hedin. I 1948 reiste hun til Tyskland og ble til slutt fengslet for å ha distribuert tusenvis av kopier av håndskrevne brosjyrer som oppmuntret tyske kvinner og menn til å ha stå fast ved sine nasjonalsosialistiske verdier. Hun ble dømt til utkastelse og to års fengsel, hvorav hun avtjente åtte måneder i Werl fengsel. I fangenskap stiftet hun vennskap med flere nasjonalsosialister og tidligere SS-soldater. Hun skrev om sine opplevelser i Tyskland i bøkene «Defiance» fra 1951 og «Gold in the Furnace» fra 1952.

Savitri Devis mest kjente og viktigste bok «The Lightning and the Sun» ble utgitt i 1958. Den går i dybden på hennes politiske og filosofiske tanker, samt fremsetter kritikk av den moderne materialistiske verden. Boken ser også på nasjonalsosialismen fra et indoeuropeisk og hinduistisk perspektiv. Den tar også opp teorien om at Adolf Hitler var en avatar av den hinduistiske guden Vishnu og at aksemaktenes tap i 1945 er et tegn på at vi befinner oss i hva hellige hinduiske skrifter kaller for mørkets tidsalder, kalt “Kali Yuga”. Et sentralt emne i hinduismen er de fire utviklingsfasene verden går gjennom som en del av Yuga-syklusen. Kali Yuga er den siste av disse fire stadiene og er forbundet med demonen Kali som betyr “strid, disharmoni og krangel”. Hinduer tror at den menneskelige sivilisasjonen gjennomgår en åndelig degenerering iløpet av Kali Yuga.  Hun har på grunn av sine religiøse tilnærminger til Hitler og nasjonalsosialismen blitt beskrevet som en “esoterisk hitlerist” og var den fremste inspirasjonen til Miguel Serrano og hans teorier. “The Lightning and the Sun” har i ettertid blitt utgitt en rekke ganger blant annet av William Luther Pierce sitt forlag – National Vanguard Books.

devi

Savitri Devi ble på grunn av sine iherdige reiser verden over kjent med mange betydningsfulle nasjonalsosialister i ettertidskrigstiden. Hun skal ha blant annet bodd i lengre perioder hos kjente personer fra det nasjonalsosialistiske Tyskland som Hans-Ulrich Rudel og Otto Skorzeny. På slutten av 1950-tallet besøkte hun flere land i Midtøsten mens hun bodde hos Johannes von Leers i Egypt. Hun slo seg senere ned i Frankrike i 1960 årene og hun ble en tidlig tilhenger av engelske National Socialist Movement under ledelse av Colin Jordan. Senere ble hun også sentral i etableringen av World Union of National Socialists (WUNS) hvor hun stiftet kontakt med den anerkjente amerikanske nasjonalsosialisten George Lincoln Rockwell. Hun fortsatte å reise verden rundt gjennom hele sitt liv og opprettholdt kontakten med ledende NS-aktivister og organisasjoner fra hele den vestlige verden. Gjennom sine bøker og evne til å danne nettverk og vennskap påstås hun å være en av de viktigste drivkraftene til at nasjonalsosialismen holdt seg i live gjennom etterkrigsårene.

devi1

I tillegg til å være en dedikert nasjonalsosialist var Savitri Devi også en pionér innenfor dyrerettigheter. Hun var fra ung alder vegetarianer og holdt økologiske verdier høyt i sine verk. Hun skrev blant annet i boken «Impeachment of Man» fra 1959 at mennesker ikke skal stå over dyrene, men at mennesker snarere er en del av økosystemet og skal respektere alt liv, inkludert dyr og hele naturen. I tillegg til å holde radikale synspunkter i forhold til vegetarianisme, støttet hun også dødsstraff for de som ikke hadde “respekt for naturen eller dyr”. Hun skal ved flere anledninger ha gjort innbrudd i laboratorier for å frigjøre dyr som skulle bli brukt i forsøk. Hun var også forut for sin tid med meninger om at viviseksjon, sirkus og pelsindustrien ikke hører hjemme i et sivilisert samfunn.

Savitri Devi gikk bort den 22. oktober 1982 i England av et hjerteinfarkt.