Hjem Nyheter FBI: «Antifas vold er ikke vårt bord»

FBI: «Antifas vold er ikke vårt bord»

ANTIFA Under en kongresshøring av FBIs nestleder for kontraterrorisme, om temaet «bekjempelse av hvitt overherredømme», ble det også stilt spørsmål om Antifas virksomheter – hvilket fikk motstridende svar.

I forrige uke innrømmet Timothy Langan, FBIs nestleder for kontraterrorisme, at byrået ikke registrerer voldshandlinger begått av Antifa – ettersom de ikke anser den venstreekstreme gruppen som en organisasjon.

Den amerikanske debatten om hva Antifa egentlig er, har fra flere hold blitt anklaget for både dobbeltmoral og ordspill – og det er gjort sammenligninger med hvordan visse antatte høyreekstreme grupper har blitt klassifisert.

Det var under en kongresshøring i forrige uke med tittelen «Confronting Violent White Supremacy (Part VI): Examination the Biden Administration’s Counterterrorism Strategy» at FBIs assisterende direktør for kontraterrorisme, Timothy Langan, kunngjorde at byrået ikke anser Antifa som en «organisasjon» og derfor ikke sparer noen spesifikk informasjon om gruppens aktiviteter.

Som svar på republikaneren Nancy Maces spørsmål om hvor mye vold eller terror Antifa og Black Lives Matter har begått de siste årene, hadde Langan ikke noe konkret å komme med:

– Vel, vi registrerer ikke gruppers handlinger, men enkeltpersoner … Så hvis enkeltpersoner utfører handlinger som kan regnes som implementering av statsfiendtlige eller anarkistiske idealer, faller de inn i disse kategoriene.

«Antifa er organisert og noe høyst konkret»

Men i 2020 uttalte Christopher Wray, FBI-sjef under tidligere president Donald Trump, til kongressen:

– Vi har kunnet konstatere Antifas organisering og de innblandedes samarbeid i det jeg vil beskrive som små grupper og noder, sa Wray.

Og han la til at byrået har opprettet en rekke undersøkelser «angående noen anarkistiske voldelige ekstremister, hvorav noen opererer gjennom disse nodene».

September 2020 fastslo Wray at «Antifa er noe høyst konkret»:

«Antifa er noe høyst konkret. Det er ikke en gruppe eller en organisasjon. Det er en bevegelse, eller en ideologi kan også være en måte å beskrive det som… vi har noen personer – og jeg har hevdet dette konsekvent helt siden jeg fremtrådte innfor denne komité – vi har et antall regelrette utredninger berørende hva jeg skulle kunne beskrive som voldelige anarkistiske ekstremister og noen av disse individene identifiserer seg som tilhørende Antifa».

I 2017 klassifiserte FBI og Department of Homeland Security (DHS) Antifas virksomhet som «innenlands terrorisme»:

«Føderale myndigheter har siden begynnelsen av 2016 advart statlige og lokale tjenestemenn om at venstreekstremister kjent som «Antifa» har blitt stadig mer konfronterende og farlige, i den grad Department of Homeland Security formelt har klassifisert deres aktiviteter som «innenlands terrorisme» ifølge intervjuer og klassifiserte dokumenter som POLITICO har fått»

Under kongresshøringen i forrige uke gjorde Langan det imidlertid klart og tydelig at FBI ikke tar Antifa på alvor:

– Sjefen har tidligere beskrevet dem som «en bevegelse», og det har funnets individer som har blitt assosiert med, eller som har identifisert seg med Antifa og som har begått voldshandlinger som vi vil klassifisere som anarkistiske, sa han som svar på Maces spørsmål om hvorvidt han ville klassifisere Antifa som «en anarkistisk gruppe».

Mace stilte deretter spørsmålet:

– Hvor mange voldshandlinger eller uttrykk for innenlands terror har Antifa begått de siste to årene?

Langan holdt seg til sin linje:

– Da vi ikke kategoriserer Antifa og verken samler inn eller registrerer informasjon om den bevegelsen, har vi heller ikke noe slikt.

«Revolusjonær gruppe som ønsker å innføre kommunisme i USA»

Mot slutten av august fastslo riksadvokat William Barr at Antifa, organisasjon eller ikke, er «en revolusjonær gruppe» innrettet på å etablere kommunisme eller sosialisme i USA:

«De er en revolusjonær gruppe som er interessert i en eller annen form for sosialisme, kommunisme. De er i utgangspunktet bolsjeviker …», uttalte Barr til Fox News.

Les også:
Avhoppet Antifa-medlem: Media har lyvet om Antifa i fire år
Antifa: Media-støttede terrorister
Dagens video: Antifa – en voldelig jødisk organisasjon
Kristne barnefamilier i USA ble angrepet av antifascister
USA: Antifa satte fyr på bygninger og avfyrte våpen fra biler
Dagens video: Antifa – venstreekstrem terror
Samleside om venstreekstremisme