Hjem Nyheter Norge LYDOPPTAK: PST forsøker å stoppe nasjonalsosialist ved å true hans regnskapsfører

LYDOPPTAK: PST forsøker å stoppe nasjonalsosialist ved å true hans regnskapsfører

INNENRIKS For en tid tilbake forsøkte Politiets sikkerhetstjeneste (PST) å stoppe virksomheten til en nasjonalsosialist ved å reise til hans daværende regnskapsførers hjem og true ham. Opptaket av samtalen mellom PST og regnskapsføreren har nå blitt publisert og presenteres på Frihetskamp.

I et forsøk på å stoppe virksomheten til nasjonalsosialisten Ronny Bårdsen troppet PST opp på døren til regnskapsføreren som han anvendte seg av. Da regnskapsføreren påpekte for PST at han hadde taushetsplikt og at han ikke var interessert i å føre samtalen videre, forandret PST den hyggelige tonen og kom med en indirekte trussel.

– Ja, men vi kommer ikke til å gi oss på dette. Vi kommer til å følge med på deg og du har jo to små barn, du skjønner?

Lydopptaket, som er av noe dårlig kvalitet, har etter hendelsen blitt forsøkt renset for støy, men er enda noe utydelig. Man kan likevel høre hvordan PST forsøker å få regnskapsføreren til å bryte sin taushetsplikt, at målet deres er å stoppe Bårdsens virksomhet, samt den indirekte trusselen mot regnskapsføreren og hans barn når denne ikke vil spille på lag med PSTs angrep på Bårdsen.

Hør lydopptaket her:

Samtalen kan leses her:

RF=Regnskapsfører     PST=PST

RF: Ja hallo? …Hallo?
PST: [Utydelig introduksjon, men de spør han om Tønsberg]
RF: Tønsberg? Jeg fører regnskap [utydelig setning etterpå]
PST: Vi har observert Mercedesen din hos en person som er i søkelyset av politi, osv., så jeg vil gjerne advare deg mot dette.
RF: Øhh. Tønsberg? Er det Ronny Bårdsen da eller, er det han dere tenker på? Jeg gjør regnskap for han.
PST: Ja. Han er… [utydelig]
RF: Det synes jeg høres veldig rart ut. Hvor er det dere kommer fra? Hva er det dere heter? Er dere fra politiet?
PST: [Utydelig] Dette er en slik person da, så da vil jeg advare deg om at vi ønsker å stoppe han. Er det noen svakheter du kan komme med som kan stoppe han på tydelig vis med?
RF: [Utydelig] Jeg er ikke interessert i å kommentere ytterligere så.. Dere må komme med en kjennelse, arrest ordre. Utover det så vil ikke jeg forklare noe. Jeg synes det er useriøst å komme her med slike påstander og at dere ønsker å stoppe hans virksomhet og spørre meg om han har noen svakheter og stoppe hans virksomhet, det er jo helt tatt ut av det blå liksom. Og det er jo i henhold til regnskapsfullmektig taushetsplikt [utydelig] Vi får nok bare si hadet bra.
PST: Ja men vi ønsker jo bare å forsøke å hjelpe deg da [utydelig]
RF: Vi avslutter samtalen for jeg er ikke interessert i å snakke med verken dere. Er dere fra politiet eller?
PST: Ja på en måte er vi jo det da. Vi er bare bekymra.
RF: Da vil jeg bare si ifra at hvis du ikke har mer å komme med så avslutter jeg samtalen her nå. Jeg gir ikke informasjon om den ene eller andre. Jeg er taushetsbelagt og jeg driver et lovlig regnskapsfirma og hva dere gjør er opp til dere.
PST: Ja men vi kommer ikke til å gi oss på dette. Vi kommer til å følge med på deg, og du har jo to små barn, du skjønner? …[utydelig]
RF: Takk for opplysningen! Ha en fin dag! Natta! Fytti helvete! Dem kan dra til helvete.

Relaterte artikler:
PST bryter mot Grunnloven – kartlegger og bekjemper ytringer de ikke liker
PST gir opplysninger til media for å bekjempe politiske dissidenter
PST truet med trakassering og utvisning fra landet!
PST vil overvåke med spionprogrammer
Vil begrense innsynet i PSTs informantbruk