Jødespørsmålet

Hjem Verdensanskuelse Jødespørsmålet

Dagens video: Satans synagoge

Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Norge er for hvitt, mener jøden Ervin Kohn

Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Albert Einstein – en plagiat og kommunist

Frihetskamp presenterer dagens video.
kosher

Dagens video: Kosherslakting – dyreplageri etter jødisk skikk

Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: #JewishPrivilege

Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Tale av jøden Benjamin H. Freedman

Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Dokumentar om jødisk ritualmord

Frihetskamp presenterer dagens video.

Susan Rosenberg og hennes velgjørere

May 19 Communist Coalition var organisasjonen som mange fra Weather Underground Organization gikk over til etter at organisasjonen hadde blitt oppløst.

Terrorgruppen (((The Weather Underground Organization))) – Del 2

Del 2 om den judeo-marxistiske terrorgruppen The Weather Underground Organization.

Terrorgruppen (((The Weather Underground Organization))) – Del 1

Terrorgruppen The Weather Underground Organization (WUO) er en marxistisk bevegelse som fremdeles er beryktet for sine aktiviteter. Det mange ikke vet er hvor mange jøder som inngikk i denne terrorgruppen.