Verdensanskuelse

Hjem Verdensanskuelse
video

FILM: Jødespørsmålet forklart på fire minutter

Den britiske nasjonalisten Mark Collett forklarer i en kortfattet film hva som ligger til grunn for kritikken av jødisk makt-bevegelsen.
video

Hva er nasjonalsosialisme?

Hør Haakon Forwald, sjef over Motstandsbevegelsens norske gren, lese artikkelen "Hva er nasjonalsosialisme?".

Slik svarer du kulturmarxister

Vil du bli bedre til å imøtegå kulturmarxisme hos venner, slektninger og bekjente? Frihetskamp stiller opp for deg og gir deg ti konkrete tips.
video

FILM: The dangers of a transgender ideology

Barnelege Michelle Cretella, president for American College of Pediatricians, advarer samfunnet mot LHBTP-bevegelsens agenda overfor barn.
video

Å leve som nasjonalsosialist

Hør Haakon Forwald, sjef over Motstandsbevegelsens norske gren, lese kapittelet "Å leve som nasjonalsosialist" fra Motstandsbevegelsens aktivisthåndbok.
video

Humor: Hvordan binærsystemet fungerer

Frihetskamp tipser her om en animasjonsfilm som på en humoristisk måte illustrerer hvordan kulturmarxistisk teori fungerer i praksis.

William Luther Pierce: Den nye verdensordning

Motstandsbevegelsen gjengir her en tale av den nå avdøde nasjonalisten William Luther Pierce.

Miljøpartiet NSDAP

Å verne om naturen står helt sentralt i vår ideologi. Erik tar i dette innlegget for seg NSDAPs banebrytende vern av natur, miljø og satsing på økologisk landbruk. Dette var starten på den grønne miljøpolitiske bølgen vi ser i Europa i dag.

Nasjonalsosialismen – vår ledestjerne

I denne artikkelen forsøker Hans Magnusson å beskrive og forklare den nasjonalsosialistiske verdensanskuelsen for leseren.

Nasjonalsosialismen og dyrevern

Frihetskamp republiserer her en eldre artikkel fra Den nordiske motstandsbevegelsens grunnlegger, Klas Lund, om hvordan nasjonalsosialister ser på dyrevern.