Verdensanskuelse

Hjem Verdensanskuelse

Facebook forbyr innlegg om at jøder eier media eller økonomi

På tirsdag oppdaterte Facebook sin såkalte hate speech policy til å også omfatte påstander om jødisk makt, noe som enkelt kan bevises.

Dagens video: Hva jødene gjorde mot tyskerne

Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Rothschild-familien

Frihetskamp presenterer dagens video.

Dagens video: Sannheten om Adolf Hitler, av Ken O’Keefe

Frihetskamp presenterer dagens video.

Radikal og kompromissløs kamp – er veien til seier

IDEOLOGI Sebastian Elofsson forklarer hvorfor det er så viktig at den nasjonalsosialistiske frihetskampen må være både radikal og kompromissløs. Hvor mange ganger har man ikke...

Dagens video: Jødisk omskjæring

Frihetskamp presenterer dagens video.

Hjernen er (dessverre) alene

Flere amerikanske universiteter tar nå til orde for å «dekolonisere» eller «avkolonisere» sine fakulteter fordi man mener det også der befinner seg det noen betegner som «strukturell rasisme», en udefinerbar tilstand som visstnok skal slå negativt ut for fargede individer.

Min vei fra kommunist til nasjonalsosialist

Først da jeg organiserte meg som kommunist, kunne jeg ikke lenger unngå å ta stilling til rasespørsmålet.

Lenken til fortiden

Et folk som ikke lenger forsvarer sitt territorium er et folk som er dømt til å gå under. Et folk som tviler på sin egen identitet og mister viljen til selvstendighet, er et folk savner viljen til å leve.