Verdensanskuelse

Hjem Verdensanskuelse

Evig front #4: Lov og lydighet

Lover som tjener folkefellesskapets interesser skal følges og disse lover står ofte i konflikt med de lover og interesser som føres frem av internasjonale sammenslutninger.
video

Back To The Trenches

This is an English translation of an article written by the movements founder and former leader, Klas Lund, which deals with the importance of an organized and disciplined resistance.

Evig front #3: Fellesskap

Hva er fellesskap? Hvorfor trengs det og hvordan opprettholder vi fellesskapet?
video

Tilbake til skyttergravene

Frihetskamp publiserer en eldre ideologisk artikkel forfattet av Motstandsbevegelsens grunnlegger, Klas Lund. Artikkelen er nå oppdatert med en lydinnspilling av teksten opplest av Haakon Forwald.

Evig front #2: Nordisk gudstro

Hvordan ser nordboerens forhold til det guddommelige ut?

Evig front #1: Om meningen med livet

Hva er meningen med livet? Hva vet vi om livet etter døden?

Evig front: Forord

Hver søndag vil Frihetskamp publisere et kapittel av boken «Evig front». Her følger en introduksjon av boken og forfatteren.

Status quo ante eller revolusjon?

Frihetskamp publiserer en eldre ideologisk artikkel av Motstandsbevegelsens grunnlegger Klas Lund. 
video

Intervju med martyren Horst Wessel

Horst Wessel var en ledende SA-aktivist og en tidlig aktør i den nasjonale motstanden mot Weimarrepublikken. Han bygde opp en sterk og militant organisasjon midt i det røde Berlin.
video

Martyren Horst Wessel

Den 9. oktober 1907 ble den nasjonalsosialistiske martyren Horst Wessel født.