Verdensanskuelse

Hjem Verdensanskuelse Side 15

Jødenes rolle

Denne artikkelen tar for seg jødenes rolle i historien frem til vår tid.

Å ta av seg skylappene og bli kvitt overtroens sjakler

IDEOLOGI Christian Hamilton skriver om å ikke nedtone budskapet, men i stedet kjempe mot berøringsfrykten som finnes mot nasjonalsosialismen og den nasjonale bevegelsen. Alle...

Fremtiden blir hva vi vil den skal bli!

IDEOLOGI Fredrik Vejdeland utvikler her tankene om hvordan bevegelsen skal nå de fremtidige målene. Er vi tvunget til å «akseptere virkeligheten» som den er,...

Hat gjennom kjærlighet

MOTSTANDSBEVEGELSEN Vi i Motstandsbevegelsen omtales ofte som utaktiske, med vår iblant harde retorikk og valg av ord, og ikke minst fordi vi forteller ting...

Nasjonalsosialismen og naturlovene

IDEOLOGI Naturlover – hva er det? Enkelte kan si at dette er et samlende begrep vi anvender oss av for å beskrive hvordan verden er...

Mange vil bevare – for få kjemper!

IDEOLOGI Et vanlig spørsmål er hvorfor nasjonale ikke har oppnådd noen nevneverdige resultater siden 1945. En av grunnene er at for mange vil bevare...

Lenken til fortiden

IDEOLOGI Et folk som ikke lenger forsvarer sitt territorium er et folk som er dømt til å gå under. Et folk som tviler på...